Pacifastacus leniusculus

Jeho původní výskyt je na Floridě .

Velikost: až 15 cm

.V roce 1969 bylo dovezeno 60 000 raků do 69 švédských jezer jako náhrada za raka říčního.Ze Švédska  se potom rozšířil po celé Evrapě .K nám byl  dovezen pod záštitou   ČRS v počtu 1000 juvenilních jedinců ve velikosti 12-15mm.

Je to potenciální roznašeč račího moru,proto jeho šíření a chov je nežádoucí.

Z tohoto důvodu nebudou uváděny žádné informace o chovu.

Raci, které mám v chovu , jsou určení k ukázkám pro moje přednášky a výstavy, nikoliv k dalšímu šíření.

ZÁKAZ CHOVU PODLE  NAŘÍZENÍ  EU