Procambarus virginalis

(Procambarus sp "Marble",flallax)

 

Kmen:Arthropoda 

Podkmen:Crustacea 

Třída:Malacostraca

Řád.Decapoda

Podřád:Astacidea

Nadčeleď:Astacoidea

Čeleď:Astacidae

Rod:Procambarus

Podrod:Procambarus

Druh:Procambarus virginalis   ( nesprávně Procambarus sp.Marble,fallax  )

Česky: Rak mramorový  

Výskyt : Severní Amerika,výskyt již i v Evropě (Španělsko,Itálie,Německo)

Velikost: do 15 cm

Teplota:18-24°C

PH:7-8,5

dGH:10-20

Délka života:v laboratorních podmínkách se v průměru dožívá 2 let,nejdéle žijící jedinec se dožil 4,5 roku.

Voda:odstátá bez chlóru

Pohlaví:U tohoto druhu raka je  partenogeneneze (to znamená, že  všichni jsou samice schopné se množit  bez přítomnosti samce  - opět jsou to pouze samice. )Poprvé bylo  toto rozmnožení popsáno v  r.1990  v Pet centru v Německu,odtuď se dostal do chovatelských zařízení ( jako nový druh).

 

Chov:pro jeho chov  se hodí nádrže o velikosti cca 50x30x30 ,ale čím je nádrž větší, tím bude rak větší.Nádrže vybavíme množstvím úkrytů (  novodurové trubky ,rozbité nové hliněné květináče,skalky z kamenů,kořeny),ale pozor, tento rak je dosti hrabavý v přírodě si hloubí nory až několik metrů dlouhé) tak se doporučuje předměty dobře zajistit  proti možnému podrytí ( hrozí zavalení raka).I z tohoto důvodu nádrž  neosazujeme rostlinami( nechají se použít plovoucí rostliny) ,zároveň by se staly i potravou pro raka.Raci se celý život svlékají  ( v mládí je to častěji a postupně se tento interval prodlužuje).Svlečky rakům ponecháváme v nádrži ,je to zdroj potřebných  stavebních látek.

Technika nádrže:vzduchování a filtr ( nejlépe se hodí filtry, kteří mají veškeré filtrační náplně ukryty za umělou hmotou),topné těleso s termostatem (není to ale nutné, když raka budete chovat v bytě).Celou nádrž  je potřeba velice dobře zakrýt  ( umějí velice dobře šplhat a využít i malý otvor k útěku ). 

Není tak agresivní  jako ostatní raci tohoto druhu ( při dobré péči je  chov možný i ve skupině)

Potrava: by měla být co nejpestřejší a měla by obsahovat obě složky :

Rostlinou složku:  mohou tvořit spařené kopřivy ,spařený listový špenát,zelený hrášek,vařený brambor, mrkev,akva.rostliny.

Živočišnou složku:nítěnky ,patentky, rybí maso i s kostmi,akva.šneky.Nikdy nepodávat maso z teplokrevních zvířat a ostatní korýše ( možnost přenosu nemocí).

Dalším krmením jsou průmyslově vyráběná krmiva  pro raky, ale tady je potřeba krmiva co nejčastěji obměnovat ( žádné krmivo neobsahuje  veškeré potřebné složky  pro raka).

Odchov: Samice snáší 1- 4 týdny po páření  vajíčka, 20-30 dnů se líhnou mláďata,  která se přidržují na pleopodech do prvního svlékání,  ke kterému dochází za 2-3 dny .Velcí jsou asi 3mm až 5mm,a ihned se začínají shánět po potravě  .Je také dobré  je rozdělit do menších skupin ( dosti velký kanibalismus u mláďat), i tak se dospělosti dožije asi jen 50% . Tento deruh raka se množí tzv.partogeneze- není potřeba samec.Všechny raci v našich chovech jsou samice  schopné množení.

Vzhledem  k popsané vlasnosti množení  je tento rak  dosti nebezpečný  pro volně  žijící raky  v celém světě.Z tohoto důvodu  jeho chov  bych doporučoval pouze odborníkům  .V žádném případě nepatří do jezírek a jiných nádží.Jeho výskyt  ve volné přírodě je již popsán z Itálie  (to mám již osobně  potvrzené )Německa a Rakouska , ČR a lze předpokládat, že je i v jiných zemích Evropy. 

Je to potenciální  roznašeč račího moru.

U tohoto druhů se podle posledních informacích rozlišují 2 barevné formy a to Německá a Japonská.

ZÁKAZ CHOVU PODLE  NAŘÍZENÍ  EU