Spolupracuji

Ostavská univerzita,Katedra biologie a ekologie
Přírodovědecká fakulta,UK Praha
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ,Fakulta rybářství a ochrany vod, Vodňany
Viktor Vrbovský, potápěč a fotograf (https://www.magickahlubina.cz)