Krabi

Momentálně v mém chovu jsou zastoupeny:

Parahelphusa pantherina

Somanniathelphusa pax

Somanniathelphusa dangi

Siamthelpusa acutidens

Hainanpotamon rubrum