Somanniathelphusa dangi

Výskyt :Vietnam ( rýžová pole ,strouhy ,klidnější potoky )

Velikost : až 8cm ( vycházím ze svých  poznatků)

Potrava :vodní rostliny ,ryby,larvy hmyzu a umělá krmiva pro kraby

Voda  : sladkovodní bez chlóru

Teplota . vody i vzduch 20-26°C  

Rozmnožování:páření probíhá ve večerních hodinách a  pokud možno bez rušivých vlivů ( náhlé osvětlení ,zásah do nádrže ,náhlé zapnutí technických přístrojů -filtry, vzduchovací kamínky, atd).Zároveň je potřeba, aby v nádrži bylo velké množství úkrytů,  aby se měla samice kam skrýt ( jak ve vodě tak i na souši).V této době většinou samice nežerou,a lehce podléhají stresu ( kdy odhodí všechna vajíčka ). Proto doporučuji po páření oddělit samce .

Vývoj mláďat  probíhá ve vajíčku- mláďata jsou zmenšeninami dospělců.  V této době je dobré odlovení samice ( mláďata by se mohla stát její potravou) .I mláďata je dobré chovat v malých skupinkách ( je u nich dosti velký kanibalismus ).

Jedná se o jeden z mála druhů krabů, kteří žijí i rozmnožují ve sladké vodě. 

Ve Vietnamu  jsou součástí potravy lidí ( v Hanoji se běžně prodávají na trhu ).

 

Somanniathelphusa dangi